Acasă

Titlu proiect: Dunăre. Prut. Siret. Educație Școlară

Beneficiar: Școala Gimnazială Nr. 28 Galați

Adresă: Municipiul Galați, Strada Roșiori nr. 31

Finanțator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Programul: Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii 4 (PU4)

Proiect depus în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a zonei Pescărești PRUT-DUNĂREimplementată la nivel local de către Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – Dunăre” Galați (FLAG Galați)

Măsura 3: Promovarea și valorificarea socio-culturală a zonei pescărești precum și consolidarea rolului comunităților pescărești în dezvoltarea locală (din cadrul implementării Strategiei de dezvoltare locală a Asociației pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – Dunăre” Galați (FLAG Galați)

Contract de finanțare: Nr. 175/10.01.2019, cod SMIS 128080, Cod FLAG M3 180618 11 60 11

Perioada de implementare: 12 luni (10.01.2019 – 10.01.2020)

Buget total: 133.598,88 lei (TVA-ul aferent cheltuielilor este inclus și eligibil)

Cuantumul finanțării conform contract de finanțare: 100%, adică 133.598,88 lei

Graficul de rambursare: 3 Cereri de rambursare

Descriere proiect

Proiectul acoperă arealul descris de Lunca Prutului Inferior de la Cavadinești la Tulucești, arealul descris de Fluviul Dunărea și malul Râului Siret în localitățile Șendreni și Braniștea.

Proiectul ”Dunăre. Prut. Siret. Educație școlară” va contribui la o mai bună înțelegere a potențialului natural al zonei pescărești Prut – Dunăre, construit în jurul identității locale și a elementelor de tradiție existente.

Proiectul ”Dunăre. Prut. Siret. Educație Școlară” este complementar unei alte inițiative a Școlii Gimnaziale nr. 28 Galați în derulare ,,Educația timpurie pentru incluziune” (Erasmus+, KA1) fapt ce crează premisele înlăturării fenomenului segregării dintre școlile/elevii din mediul urban și cel rural.

Grupul țintă este format din 150 de eleviai Școlii Gimnaziale nr. 28 Galați de la ciclul primar, respectiv o clasă 0, o clasă I, o clasă a-II-a, o clasă a-III-a și o clasă a-IV-a (total 5 clase), tot ei fiind și beneficiarii direcți ai activităților întreprinse în cadrul acestui proiect.

 

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului ”Dunăre. Prut. Siret. Educație Școlară”

Punerea în valoare a patrimoniului cultural din arealul FLAG Galați și a biodiversității mediului acvatic prin educație nonformală a elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 28 Galați până în anul 2023.

Obiective specifice:

  1. Creșterea gradului de cunoaștere a mediului acvatic dulcicol, a identității locurilor de care aparțin (zona pescărească Prut-Dunăre Galați) pentru 150 de copii (beneficiari direcți) prin activități de educare, explorare (adaptate vârstei), activități de ecologizare, lecții demostrative (activități artistice – poveste transpusă în piesă de teatru, expoziții tematice) și activități de promovare.
  2. Creșterea capacității instituționale și operaționale a Școlii Gimnaziale nr. 28 Galați (până la finalul perioadei de implementare a proiectului – 12 luni) prin dezvoltarea de activități de educare complementare ofertei educaționale specifice învățământului obligatoriu, utilizarea metodelor de învățare specifice educației non-formale, inclusive și crearea de noi premise educative extracurriculare (crearea a 5 clase resursă pentru educarea interdisciplinară a elevilor).

A1 Managementul proiectului

A2 Informare și publicitate

Scoala Gimnaziala Nr 28 Galati

www.scoala28gl.ro